Movie titles in foreign markets

13»

Comments

 • QBranchQBranch Always have an escape plan. Mine is watching James Bond films.
  Posts: 10,225
  Battle Between Life and Death
  aka The Long Winding Journey to NTTD.
 • ThunderfingerThunderfinger The Bananas
  Posts: 39,068
  So the Taiwanese did not see Brosnan as the same Iron King Kong. Interesting.
 • RichardTheBruceRichardTheBruce I'm motivated by my Duty.
  Posts: 7,626
  Finishing Taiwanese.

  《007别传之皇家夜总会》007 Biézhuàn zhī huángjiā yèzǒnghuì(1967年)Casino Royale
  007 The Royal Night Club


  《007外传之巡弋飞弹》007 Wàizhuàn zhī xúnyì fēidàn(1983年)Never Say Never Again
  007 Gaiden: Cruising Missile

  65459.jpeg

 • RichardTheBruceRichardTheBruce I'm motivated by my Duty.
  Posts: 7,626
  Persian/Farsi, different than Arabic shown earlier on Page 2.

  دکتر نو (۱۹۶۲) | New Doctor (1962)
  از روسیه همراه با عشق (۱۹۶۳) | From Russia with Love (1963)
  پنجه طلایی (۱۹۶۴) | Golden Claw (1964)
  گلوله آتشین (۱۹۶۵) | Fireballs (1965)
  شما فقط دوبار زندگی می‌کنید (۱۹۶۷) | You Only Live Twice (1967)
  در خدمت سرویس مخفی ملکه (۱۹۶۹) | In the Service of the Queen's Secret Service (1969)
  الماس‌ها ابدیند (۱۹۷۱) | Diamonds Eternal (1971)

  زندگی کن و بگذار بمیرد (۱۹۷۳) | Live and Let Die (1973)
  مردی با طپانچه طلایی (۱۹۷۴) | A Man with a Golden Pistol (1974)
  جاسوسی که دوستم داشت (۱۹۷۷) | The Spy My Friend (1977)
  مون‌ریکر (۱۹۷۹) | Monericker (1979)
  فقط بخاطر چشمان تو (۱۹۸۱) | Just for Your Eyes (1981)
  اختپوسی (۱۹۸۳) | Octopus (1983)
  نمایی از یک کشتار (۱۹۸۵) | View of a massacre (1985)

  روزهای روشن زندگی (۱۹۸۷) | Bright Days of Life (1987)
  جواز قتل (۱۹۸۹) | Permission to Murder (1989)

  گولدن‌آی (۱۹۹۵) | Goldenway (1995)
  فردا هرگز نمی‌میرد (۱۹۹۷) | Tomorrow Never Dies (1997)
  دنیا کافی نیست (۱۹۹۹) | The World Is Not Enough (1999)
  روزی دیگر بمیر (۲۰۰۲) | Die Another Day (2002)

  کازینو رویال (۲۰۰۶) | Casino Royale (2006)
  ذره‌ای آرامش (۲۰۰۸) | Particles of Calm (2008)
  اسکای‌فال (۲۰۱۲) | Skyfall (2012)
  اسپکتر (۲۰۱۵) | Spectre (2015)

  d4097259a6c6cd6491e144f9a595753c7d3cb9d5.png

  The-Living-Daylights-1987.jpg


  Coming Soon:
  زمانی برای مردن نیست (2020) | There Is No Time To Die (2020)

  No-Time-To-Die-2020-p2.jpg

 • ThunderfingerThunderfinger The Bananas
  Posts: 39,068
  Monericker? Hm.
 • RichardTheBruceRichardTheBruce I'm motivated by my Duty.
  Posts: 7,626
  Yeah that's ripe for correction if someone has the skills, @Thunderball.

  مون‌ریکر defers to Moniker in Hebrew, Montrekker in Arabic.

 • ThunderfingerThunderfinger The Bananas
  Posts: 39,068
  Still better than the Norwegian Måneraketten. (The moon rocket).
 • RichardTheBruceRichardTheBruce I'm motivated by my Duty.
  Posts: 7,626
  Still Persian/Farsi.

  کازینو رویال (۱۹۶۷) | Royal Box Office (1967)
  Casino-Royale-1967_285_420_thumbnail.jpg

  هرگز نگو هرگز دوباره (۱۹۸۳) | Never Say Never Again (1983)
  45uCcAUB8Ljz3uKb1y1JHtT5aCT.jpg
  45uCcAUB8Ljz3uKb1y1JHtT5aCT.jpg&h=242&w=170&zc=1

 • RichardTheBruceRichardTheBruce I'm motivated by my Duty.
  Posts: 7,626
  So I came across a reference for titles used in Hong Kong China and Taiwan.

  Using the opportunity to collect those together for comparison. (Mainland China would be the third rail here.)

  http://bond.web.idv.hk/bond/xview1.php
  http://bond.web.idv.hk/bond/xview2.php
  http://bond.web.idv.hk/bond/xview3.php
  http://bond.web.idv.hk/bond/xview4.php
  http://bond.web.idv.hk/bond/index.php


  Dr. No
  Hong Kong: 鐵金剛勇破神秘島 | Tiě jīngāng yǒng pò shénmì dǎo |
  Iron King Kong broke the mysterious island
  Taiwan: 第七號情報員 | dì qī hào qíngbào yuán | intelligence No. 7
  From Russia With Love
  Hong Kong: 鐵金剛勇破間諜網 | Tiě jīngāng yǒng pò jiàndié wǎng |
  Iron King Kong Breaks the Spy Network
  Taiwan: 第七號情報員續集 | dì qī hào qíngbào yuán xùjí |
  The Seventh Intelligence Officer Sequel
  Goldfinger
  Hong Kong: 鐵金剛大戰金手指 | Tiě jīngāng dàzhàn jīn shǒuzhǐ |
  Iron King Kong vs. Gold Finger
  Taiwan: 金手指 | jīn shǒuzhǐ | Gold finger
  Thunderball
  Hong Kong: 鐵金剛勇戰魔鬼黨 | Tiě jīngāng yǒng zhàn móguǐ dǎng |
  Iron King Kong Fights the Devil's Party
  Taiwan: 霹靂彈 | pīlì dàn |
  Thunderbolt
  You Only Live Twice
  Hong Kong: 鐵金剛勇破火箭嶺 | Tiě jīngāng yǒng pò huǒjiàn lǐng |
  Iron King Kong Breaks Through Rocket Ridge
  Taiwan: 雷霆谷 | léitíng gǔ | Thunder Valley
  On Her Majesty's Secret Service
  Hong Kong: 鐵金剛勇破雪山堡 | Tiě jīngāng yǒng pò xuěshān bǎo |
  Iron King Kong Breaks Through the Snow Mountain Fort
  Taiwan: 女皇密使 | nǚhuáng mìshǐ | Queen's Envoy
  Diamonds are Forever
  Hong Kong: 鐵金剛勇破鑽石黨 | Tiě jīngāng yǒng pò zuànshí dǎng |
  Iron King Kong broke the Diamond Party
  Taiwan: 金剛鑽 | jīngāngzuàn | Diamond

  Live and Let Die
  Hong Kong: 鐵金剛勇破黑魔黨 | Tiě jīngāng yǒng pò hēi mó dǎng |
  Iron King Kong Breaks the Black Devil Party
  Taiwan: 生死關頭 | shēngsǐ guāntóu |
  Life and death
  The Man with the Golden Gun
  Hong Kong: 鐵金剛大戰金槍客 | Tiě jīngāng dàzhàn jīn qiāng kè |
  Iron King Kong vs. Golden Gunner
  Taiwan: 金鎗人 | jīn qiāng rén |
  Golden Gun Man
  The Spy Who Loved Me
  Hong Kong: 鐵金剛勇破海底城 | Tiě jīngāng yǒng pò hǎidǐ chéng |
  Iron King Kong Breaks Through the Underwater City
  Taiwan: 海底城 | hǎidǐ chéng |
  Undersea City
  Moonraker
  Hong Kong: 鐵金剛勇破太空城 | Tiě jīngāng yǒng pò tàikōng chéng |
  Iron King Kong Breaks Through Space City
  Taiwan: 太空城 | tàikōng chéng |
  Space City
  For Yours Eyes Only
  Hong Kong: 鐵金剛勇破海龍幫 | Tiě jīngāng yǒng pò hǎilóng bāng |
  Iron King Kong Breaks Through the Sea Dragon Gang
  Taiwan: 最高機密 | zuìgāo jīmì |
  Top Secret
  Octopussy
  Hong Kong: 鐵金剛勇破爆炸黨 | Tiě jīngāng yǒng pò bàozhà dǎng |
  Iron King Kong Breaks the Bombing Party
  Taiwan: 八爪女 | bā zhuǎ nǚ |
  Octopus
  A View to a Kill
  Hong Kong: 鐵金剛勇戰大狂魔 | Tiě jīngāng yǒng zhàn dà kuáng mó |
  Iron King Kong Fights the Great Demon
  Taiwan: 雷霆殺機 | léitíng shājī |
  Thunder Killing

  The Living Daylights
  Hong Kong: 鐵金剛大戰特務飛龍 | Tiě jīngāng dàzhàn tèwù fēilóng |
  Iron King Kong vs. Special Agent Flying Dragon
  Taiwan: 黎明生機 | shārén zhízhào |
  Life at dawn
  Licence to Kill
  Hong Kong: 鐵金剛勇戰殺人狂魔 | Tiě jīngāng yǒng zhàn shārén kuáng mó |
  Hong Kong: Iron King Kong Fights the Murderers
  Taiwan: 殺人執照 | límíng shēngjī |
  Killing License

  Goldeneye
  Hong Kong: 新鐵金剛之金眼睛 | Xīn tiě jīngāng zhī jīn yǎnjīng |
  Golden Eyes of New Iron King Kong
  Taiwan: 黃金眼 | huángjīnyǎn |
  Golden eye
  Tomorrow Never Dies
  Hong Kong: 新鐵金剛之明日帝國 | Xīn tiě jīngāng zhī míngrì dìguó |
  The Empire of Tomorrow
  Taiwan: 明日帝國 | míngrì dìguó |
  Empire of Tomorrow
  The World is Not Enough
  Hong Kong: 新鐵金剛之黑日危機 | Xīn tiě jīngāng zhī hēi rì wéijī |
  New Iron King Kong's Black Sun Crisis
  Taiwan: 縱橫天下 | zònghéng tiānxià |
  Across the world
  Die Another Day
  Hong Kong: 新鐵金剛之不日殺機 | Hong Kong: Xīn tiě jīngāng zhī bù rì shājī |
  New Iron King Kong's Imminent Murder
  Taiwan: 誰與爭鋒 | shuí yǔ zhēngfēng |
  Who is fighting

  Casino Royale
  Hong Kong: 新鐵金剛智破皇家賭場 | xīn tiě jīngāng zhì pò huángjiā dǔchǎng |
  New Iron King Kong Breaks the Royal Casino
  Taiwan: 007首部曲:皇家夜總會 | 007 shǒubù qǔ: Huángjiā yèzǒnghuì |
  007: The Royal Nightclub
  Quantum of Solace
  Hong Kong: 新鐵金剛之量子殺機 | xīn tiě jīngāng zhī liàngzǐ shājī |
  Quantum Killing of New Iron King Kong
  Taiwan: 007量子危機 | 007 liàngzǐ wéijī |
  007 Quantum Crisis
  Skyfall
  Hong Kong: 新鐵金剛:智破天凶城 | xīn tiě jīngāng: Zhì pò tiān xiōng chéng |
  New Iron King Kong: Wisdom Breaks Through the City
  Taiwan: 007空降危機 | 007 kōngjiàng wéijī |
  007 Airborne Crisis
  Spectre
  Hong Kong: 007:鬼影帝國 | 007: Guǐ yǐng dìguó |
  007: Ghost Empire
  Taiwan: 007惡魔四伏 | 007 èmó sìfú |
  007 The Devil

  Taiwan
  6725cba3d8b4c646a6208515292932839b919e70.png


  Coming Soon: No Time to Die

  Taiwan: 007:生死交戰 | 007: Shēngsǐ jiāozhàn
  007: Life and Death
  Hong Kong: 007:生死有時 | 007: Shēngsǐ yǒu shí
  007: Life and Death Time
  Mainland: 007:无暇赴死 | 007: Wúxiá fù sǐ
  007: No Time To Die
  8148b3b8cbf7ac5a480b97a0f7ce095d6219f87c.png

 • RichardTheBruceRichardTheBruce I'm motivated by my Duty.
  Posts: 7,626
  Turkish here.

  Doktor No (Dr. No) 1962
  Rusya'dan Sevgilerle (From Russia With Love) 1963
  Altın Parmak (Golden Finger) 1964
  Yıldırım Harekatı (Lightning Strike) 1965
  İnsan İki Kere Yaşar (People Live Twice) 1967
  Kraliçenin Hizmetinde (In the Service of the Queen) 1969
  Ölümsüz Elmaslar (Immortal Diamonds) 1971

  Yaşamak İçin Öldür (Kill to Live) 1973
  Altın Tabancalı Adam (Gold Gunman) 1974
  Beni Seven Casus (Me Seven Spy) 1977
  Ay Harekatı (Lunar Campaign) 1979
  Yalnız Senin Gözlerin İçin (You Alone For Your Eyes) 1981
  Ahtapot (Octopus) 1983
  Bir Cinayete Bakış (Look at a Murder) 1985

  Yaşayan Gün Işıkları (The Living Day Lights)1987
  Öldürme Yetkisi (Authority to Kill) 1989

  Altın Göz (Gold Eye) 1995
  Yarın Asla Ölmez (Tomorrow Never Does Not Die) 1997
  Dünya Yetmez (World Not Enough) 1999
  Başka Gün Öl (Another Day Oil) 2002

  Casino Royale 2006
  Quantum of Solace 2008
  Skyfall 2012
  Spectre 2015

  6447adde45376e7cd76895dd250eb1e7f7846628.png
  EWSNjnAXQAAxWKZ.jpg:large  Coming Soon:
  Ölmek İçin Zaman Yok (Die For Time No) 2021
  e8bb6e30d14828712e52cee35c2c8b71e6a86320.png

 • RichardTheBruceRichardTheBruce I'm motivated by my Duty.
  Posts: 7,626
  More Turkish.
  Gazino Royal 007 1967


  İnsan gibi yasa (Human Like Law) 1985
  Asla Asla Deme (Never Never Do Not Say; television)
  DSCF3062.jpg

  http://www.thefigurecollector.com/BOND-neversayneveragain-renetacassaro-POSTERART.htm
  BOND-neversayneveragain-renetacassaro-POSTER-04.jpg
  BOND-neversayneveragain-renetacassaro-POSTER-02.jpg

  BOND-neversayneveragain-renetacassaro-POSTER-06.jpg

 • ThunderfingerThunderfinger The Bananas
  Posts: 39,068
  That Turkish artwork is pretty good.
Sign In or Register to comment.