Movie titles in foreign markets

13»

Comments

 • QBranchQBranch Always have an escape plan. Mine is watching James Bond films.
  Posts: 11,110
  Battle Between Life and Death
  aka The Long Winding Journey to NTTD.
 • ThunderfingerThunderfinger Digitalia
  Posts: 40,552
  So the Taiwanese did not see Brosnan as the same Iron King Kong. Interesting.
 • RichardTheBruceRichardTheBruce I'm motivated by my Duty.
  Posts: 8,489
  Finishing Taiwanese.

  《007别传之皇家夜总会》007 Biézhuàn zhī huángjiā yèzǒnghuì(1967年)Casino Royale
  007 The Royal Night Club


  《007外传之巡弋飞弹》007 Wàizhuàn zhī xúnyì fēidàn(1983年)Never Say Never Again
  007 Gaiden: Cruising Missile

  65459.jpeg

 • RichardTheBruceRichardTheBruce I'm motivated by my Duty.
  Posts: 8,489
  Persian/Farsi, different than Arabic shown earlier on Page 2.

  دکتر نو (۱۹۶۲) | New Doctor (1962)
  از روسیه همراه با عشق (۱۹۶۳) | From Russia with Love (1963)
  پنجه طلایی (۱۹۶۴) | Golden Claw (1964)
  گلوله آتشین (۱۹۶۵) | Fireballs (1965)
  شما فقط دوبار زندگی می‌کنید (۱۹۶۷) | You Only Live Twice (1967)
  در خدمت سرویس مخفی ملکه (۱۹۶۹) | In the Service of the Queen's Secret Service (1969)
  الماس‌ها ابدیند (۱۹۷۱) | Diamonds Eternal (1971)

  زندگی کن و بگذار بمیرد (۱۹۷۳) | Live and Let Die (1973)
  مردی با طپانچه طلایی (۱۹۷۴) | A Man with a Golden Pistol (1974)
  جاسوسی که دوستم داشت (۱۹۷۷) | The Spy My Friend (1977)
  مون‌ریکر (۱۹۷۹) | Monericker (1979)
  فقط بخاطر چشمان تو (۱۹۸۱) | Just for Your Eyes (1981)
  اختپوسی (۱۹۸۳) | Octopus (1983)
  نمایی از یک کشتار (۱۹۸۵) | View of a massacre (1985)

  روزهای روشن زندگی (۱۹۸۷) | Bright Days of Life (1987)
  جواز قتل (۱۹۸۹) | Permission to Murder (1989)

  گولدن‌آی (۱۹۹۵) | Goldenway (1995)
  فردا هرگز نمی‌میرد (۱۹۹۷) | Tomorrow Never Dies (1997)
  دنیا کافی نیست (۱۹۹۹) | The World Is Not Enough (1999)
  روزی دیگر بمیر (۲۰۰۲) | Die Another Day (2002)

  کازینو رویال (۲۰۰۶) | Casino Royale (2006)
  ذره‌ای آرامش (۲۰۰۸) | Particles of Calm (2008)
  اسکای‌فال (۲۰۱۲) | Skyfall (2012)
  اسپکتر (۲۰۱۵) | Spectre (2015)

  d4097259a6c6cd6491e144f9a595753c7d3cb9d5.png

  The-Living-Daylights-1987.jpg


  Coming Soon:
  زمانی برای مردن نیست (2020) | There Is No Time To Die (2020)

  No-Time-To-Die-2020-p2.jpg

 • ThunderfingerThunderfinger Digitalia
  Posts: 40,552
  Monericker? Hm.
 • RichardTheBruceRichardTheBruce I'm motivated by my Duty.
  Posts: 8,489
  Yeah that's ripe for correction if someone has the skills, @Thunderball.

  مون‌ریکر defers to Moniker in Hebrew, Montrekker in Arabic.

 • ThunderfingerThunderfinger Digitalia
  Posts: 40,552
  Still better than the Norwegian Måneraketten. (The moon rocket).
 • RichardTheBruceRichardTheBruce I'm motivated by my Duty.
  Posts: 8,489
  Still Persian/Farsi.

  کازینو رویال (۱۹۶۷) | Royal Box Office (1967)
  Casino-Royale-1967_285_420_thumbnail.jpg

  هرگز نگو هرگز دوباره (۱۹۸۳) | Never Say Never Again (1983)
  45uCcAUB8Ljz3uKb1y1JHtT5aCT.jpg
  45uCcAUB8Ljz3uKb1y1JHtT5aCT.jpg&h=242&w=170&zc=1

 • RichardTheBruceRichardTheBruce I'm motivated by my Duty.
  Posts: 8,489
  So I came across a reference for titles used in Hong Kong China and Taiwan.

  Using the opportunity to collect those together for comparison. (Mainland China would be the third rail here.)

  http://bond.web.idv.hk/bond/xview1.php
  http://bond.web.idv.hk/bond/xview2.php
  http://bond.web.idv.hk/bond/xview3.php
  http://bond.web.idv.hk/bond/xview4.php
  http://bond.web.idv.hk/bond/index.php


  Dr. No
  Hong Kong: 鐵金剛勇破神秘島 | Tiě jīngāng yǒng pò shénmì dǎo |
  Iron King Kong broke the mysterious island
  Taiwan: 第七號情報員 | dì qī hào qíngbào yuán | intelligence No. 7
  From Russia With Love
  Hong Kong: 鐵金剛勇破間諜網 | Tiě jīngāng yǒng pò jiàndié wǎng |
  Iron King Kong Breaks the Spy Network
  Taiwan: 第七號情報員續集 | dì qī hào qíngbào yuán xùjí |
  The Seventh Intelligence Officer Sequel
  Goldfinger
  Hong Kong: 鐵金剛大戰金手指 | Tiě jīngāng dàzhàn jīn shǒuzhǐ |
  Iron King Kong vs. Gold Finger
  Taiwan: 金手指 | jīn shǒuzhǐ | Gold finger
  Thunderball
  Hong Kong: 鐵金剛勇戰魔鬼黨 | Tiě jīngāng yǒng zhàn móguǐ dǎng |
  Iron King Kong Fights the Devil's Party
  Taiwan: 霹靂彈 | pīlì dàn |
  Thunderbolt
  You Only Live Twice
  Hong Kong: 鐵金剛勇破火箭嶺 | Tiě jīngāng yǒng pò huǒjiàn lǐng |
  Iron King Kong Breaks Through Rocket Ridge
  Taiwan: 雷霆谷 | léitíng gǔ | Thunder Valley
  On Her Majesty's Secret Service
  Hong Kong: 鐵金剛勇破雪山堡 | Tiě jīngāng yǒng pò xuěshān bǎo |
  Iron King Kong Breaks Through the Snow Mountain Fort
  Taiwan: 女皇密使 | nǚhuáng mìshǐ | Queen's Envoy
  Diamonds are Forever
  Hong Kong: 鐵金剛勇破鑽石黨 | Tiě jīngāng yǒng pò zuànshí dǎng |
  Iron King Kong broke the Diamond Party
  Taiwan: 金剛鑽 | jīngāngzuàn | Diamond

  Live and Let Die
  Hong Kong: 鐵金剛勇破黑魔黨 | Tiě jīngāng yǒng pò hēi mó dǎng |
  Iron King Kong Breaks the Black Devil Party
  Taiwan: 生死關頭 | shēngsǐ guāntóu |
  Life and death
  The Man with the Golden Gun
  Hong Kong: 鐵金剛大戰金槍客 | Tiě jīngāng dàzhàn jīn qiāng kè |
  Iron King Kong vs. Golden Gunner
  Taiwan: 金鎗人 | jīn qiāng rén |
  Golden Gun Man
  The Spy Who Loved Me
  Hong Kong: 鐵金剛勇破海底城 | Tiě jīngāng yǒng pò hǎidǐ chéng |
  Iron King Kong Breaks Through the Underwater City
  Taiwan: 海底城 | hǎidǐ chéng |
  Undersea City
  Moonraker
  Hong Kong: 鐵金剛勇破太空城 | Tiě jīngāng yǒng pò tàikōng chéng |
  Iron King Kong Breaks Through Space City
  Taiwan: 太空城 | tàikōng chéng |
  Space City
  For Yours Eyes Only
  Hong Kong: 鐵金剛勇破海龍幫 | Tiě jīngāng yǒng pò hǎilóng bāng |
  Iron King Kong Breaks Through the Sea Dragon Gang
  Taiwan: 最高機密 | zuìgāo jīmì |
  Top Secret
  Octopussy
  Hong Kong: 鐵金剛勇破爆炸黨 | Tiě jīngāng yǒng pò bàozhà dǎng |
  Iron King Kong Breaks the Bombing Party
  Taiwan: 八爪女 | bā zhuǎ nǚ |
  Octopus
  A View to a Kill
  Hong Kong: 鐵金剛勇戰大狂魔 | Tiě jīngāng yǒng zhàn dà kuáng mó |
  Iron King Kong Fights the Great Demon
  Taiwan: 雷霆殺機 | léitíng shājī |
  Thunder Killing

  The Living Daylights
  Hong Kong: 鐵金剛大戰特務飛龍 | Tiě jīngāng dàzhàn tèwù fēilóng |
  Iron King Kong vs. Special Agent Flying Dragon
  Taiwan: 黎明生機 | shārén zhízhào |
  Life at dawn
  Licence to Kill
  Hong Kong: 鐵金剛勇戰殺人狂魔 | Tiě jīngāng yǒng zhàn shārén kuáng mó |
  Hong Kong: Iron King Kong Fights the Murderers
  Taiwan: 殺人執照 | límíng shēngjī |
  Killing License

  Goldeneye
  Hong Kong: 新鐵金剛之金眼睛 | Xīn tiě jīngāng zhī jīn yǎnjīng |
  Golden Eyes of New Iron King Kong
  Taiwan: 黃金眼 | huángjīnyǎn |
  Golden eye
  Tomorrow Never Dies
  Hong Kong: 新鐵金剛之明日帝國 | Xīn tiě jīngāng zhī míngrì dìguó |
  The Empire of Tomorrow
  Taiwan: 明日帝國 | míngrì dìguó |
  Empire of Tomorrow
  The World is Not Enough
  Hong Kong: 新鐵金剛之黑日危機 | Xīn tiě jīngāng zhī hēi rì wéijī |
  New Iron King Kong's Black Sun Crisis
  Taiwan: 縱橫天下 | zònghéng tiānxià |
  Across the world
  Die Another Day
  Hong Kong: 新鐵金剛之不日殺機 | Hong Kong: Xīn tiě jīngāng zhī bù rì shājī |
  New Iron King Kong's Imminent Murder
  Taiwan: 誰與爭鋒 | shuí yǔ zhēngfēng |
  Who is fighting

  Casino Royale
  Hong Kong: 新鐵金剛智破皇家賭場 | xīn tiě jīngāng zhì pò huángjiā dǔchǎng |
  New Iron King Kong Breaks the Royal Casino
  Taiwan: 007首部曲:皇家夜總會 | 007 shǒubù qǔ: Huángjiā yèzǒnghuì |
  007: The Royal Nightclub
  Quantum of Solace
  Hong Kong: 新鐵金剛之量子殺機 | xīn tiě jīngāng zhī liàngzǐ shājī |
  Quantum Killing of New Iron King Kong
  Taiwan: 007量子危機 | 007 liàngzǐ wéijī |
  007 Quantum Crisis
  Skyfall
  Hong Kong: 新鐵金剛:智破天凶城 | xīn tiě jīngāng: Zhì pò tiān xiōng chéng |
  New Iron King Kong: Wisdom Breaks Through the City
  Taiwan: 007空降危機 | 007 kōngjiàng wéijī |
  007 Airborne Crisis
  Spectre
  Hong Kong: 007:鬼影帝國 | 007: Guǐ yǐng dìguó |
  007: Ghost Empire
  Taiwan: 007惡魔四伏 | 007 èmó sìfú |
  007 The Devil

  Taiwan
  6725cba3d8b4c646a6208515292932839b919e70.png


  Coming Soon: No Time to Die

  Taiwan: 007:生死交戰 | 007: Shēngsǐ jiāozhàn
  007: Life and Death
  Hong Kong: 007:生死有時 | 007: Shēngsǐ yǒu shí
  007: Life and Death Time
  Mainland: 007:无暇赴死 | 007: Wúxiá fù sǐ
  007: No Time To Die
  8148b3b8cbf7ac5a480b97a0f7ce095d6219f87c.png

 • RichardTheBruceRichardTheBruce I'm motivated by my Duty.
  Posts: 8,489
  Turkish here.

  Doktor No (Dr. No) 1962
  Rusya'dan Sevgilerle (From Russia With Love) 1963
  Altın Parmak (Golden Finger) 1964
  Yıldırım Harekatı (Lightning Strike) 1965
  İnsan İki Kere Yaşar (People Live Twice) 1967
  Kraliçenin Hizmetinde (In the Service of the Queen) 1969
  Ölümsüz Elmaslar (Immortal Diamonds) 1971

  Yaşamak İçin Öldür (Kill to Live) 1973
  Altın Tabancalı Adam (Gold Gunman) 1974
  Beni Seven Casus (Me Seven Spy) 1977
  Ay Harekatı (Lunar Campaign) 1979
  Yalnız Senin Gözlerin İçin (You Alone For Your Eyes) 1981
  Ahtapot (Octopus) 1983
  Bir Cinayete Bakış (Look at a Murder) 1985

  Yaşayan Gün Işıkları (The Living Day Lights)1987
  Öldürme Yetkisi (Authority to Kill) 1989

  Altın Göz (Gold Eye) 1995
  Yarın Asla Ölmez (Tomorrow Never Does Not Die) 1997
  Dünya Yetmez (World Not Enough) 1999
  Başka Gün Öl (Another Day Oil) 2002

  Casino Royale 2006
  Quantum of Solace 2008
  Skyfall 2012
  Spectre 2015

  6447adde45376e7cd76895dd250eb1e7f7846628.png
  EWSNjnAXQAAxWKZ.jpg:large  Coming Soon:
  Ölmek İçin Zaman Yok (Die For Time No) 2021
  e8bb6e30d14828712e52cee35c2c8b71e6a86320.png

 • RichardTheBruceRichardTheBruce I'm motivated by my Duty.
  edited April 3 Posts: 8,489
  More Turkish.
  Gazino Royal 007 1967


  İnsan gibi yasa (Human Like Law) 1985
  Asla Asla Deme (Never Never Do Not Say; television)
  DSCF3062.jpg

  http://www.thefigurecollector.com/BOND-neversayneveragain-renetacassaro-POSTERART.htm
  846825895456e11229696dcf3c27b23d5fadd0b5.png
  BOND-neversayneveragain-renetacassaro-POSTER-02.jpg

  BOND-neversayneveragain-renetacassaro-POSTER-06.jpg

 • ThunderfingerThunderfinger Digitalia
  Posts: 40,552
  That Turkish artwork is pretty good.
 • RichardTheBruceRichardTheBruce I'm motivated by my Duty.
  edited May 29 Posts: 8,489
  Okay I think I got it.

  Israel Bond titles in Hebrew. Title variants bold text.

  Always open for corrections. Sources used.

  https://he.wikipedia.org/wiki/קזינו_רויאל_(%D7%A1%D7%A8%D7%98,_2006)

  ד"ר נו 1962 Dr. No
  מרוסיה באהבה 1963 Of Russia In Love
  גאלדפינגער 1964 Goldfinger
  1965 כדור היא-רעם Bullet is Thunder
  1967 את רק האי פעמיים The Only Island Twice
  1969 בשרות הוד מלכותה In the Service of Her Majesty
  דיאמאנטן זענען פאר אייביג 1971 Diamonds Are Forever

  חיה ותן למות 1973 Live and Let Die
  האיש בעל אקדח הזהב 1974 The Man with the Gold Revolver
  המרגלת שאהבה אותי 1977 The Spy Who Loved Me
  1979 מורח ירח Spread of the Moon
  לעינייך בלבד 1981 Just for Your Eyes
  1983 אוקטופוסי Octopus
  1985 רצח בעיניים Murder in the Eyes

  1987 באזור המסוכן In the Dangerous Area
  רישיון להרוג 1989 Licence to Kill

  גולדן איי 1995 Golden Islands
  1997 מחר לנצח Tomorrow Forever
  העולם אינו מספיק 1999 The World is not Enough
  2002 למות ביום אחר To Die on Another Day

  2006 קזינו רויאל Casino Royale
  2008 קוואנטום של נחמה Quantum of Consolation
  2012 סקייפול Sky Will Fall
  2015 ספקטר Specter


  f0b01a60c614eeedeac8249d9aef231c6ea8283e.png

  Coming Soon:
  2021 אין זמן למות There Is Not Time To Die

  8fd42449d3163f6f9528e483a4c1ba099092e62a.png

 • RichardTheBruceRichardTheBruce I'm motivated by my Duty.
  Posts: 8,489
  1967 קזינו רויאל Casino Royale
  [Nothing Found]


  1983 לעולם אל תאמר לעולם לא Never Say Never

  medium_never-say-never-again_4065826.jpg

  81fd2fa781ab78cd2062808f64db5153fbe1bd02.png

 • j_w_pepperj_w_pepper Hamburg, near the Atlantic Hotel
  Posts: 5,965
  @RichardTheBruce, you keep me being amazed. I've got used to you speaking or understanding or being able to explain just about every east Asian language, but I wasn't aware that Turkish and Hebrew did also qualify.
 • RichardTheBruceRichardTheBruce I'm motivated by my Duty.
  Posts: 8,489
  Thanks @j_w_pepper, to be be honest after Korean and Japanese it's more method and construction than anything else.

  I do enjoy putting the pieces together and the discovery of it of course. And combining it with posters and advertising art matches my interests.

 • JTWJTW US
  Posts: 7
  @RichardTheBruce Love seeing the additional interesting info! Might need to go watch “In the Dangerous Area” to try to determine what area that might be. 😁
 • RichardTheBruceRichardTheBruce I'm motivated by my Duty.
  Posts: 8,489
  Swedish. Transitioned to English titles over time it seems. And for Casino Royale 1967 and Never Say Never Again.

  Variations from English in bold type.

  1962 Agent 007 med rätt att döda, Agent 007 With the Right to Kill
  1963 Agent 007 ser rött, Agent 007 Sees Red
  1964 Goldfinger
  1965 Åskbollen, Thunderball
  1967 Man lever bara två gånger, You Only Live Twice
  1969 I hennes majestäts hemliga tjänst, On Her Majesty's Secret Service
  1971 Diamantfeber, Diamond Fever

  1973 Leva och låta dö, Live and Let Die
  1974 Mannen med den gyllene pistolen, The Man with the Golden Gun
  1977 Älskade spion, Loved Spy
  1979 Moonraker
  1981 Ur dödlig synvinkel, From a Deadly Perspective
  1983 Octopussy
  1985 Levande måltavla, Live Target

  1987 Iskallt uppdrag, Ice Cold Mission
  1989 Tid för hämnd, Time For Revenge

  1995 Goldeneye
  1997 Tomorrow Never Dies
  1999 Världen räcker inte till, The World Is Not Enough
  2002 Die Another Day

  2006 Casino Royale
  2008 Quantum of Solace
  2012 Skyfall
  2015 Spectre
  2021 No Time to Die

  c392d73d9548e18aa316f9e1b81fa1610e2d121e.png

 • RichardTheBruceRichardTheBruce I'm motivated by my Duty.
  Posts: 8,489
  It's Greek to me, if I can say that.

  There's a variation for the titles used, an alternate title usually with a difference of one characte (e.g. η versus ι). So for the list I'm only using the first title.
  • Τζέημς Μποντ, πράκτωρ 007
  • Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007

  Δόκτωρ Νο, James Bond, praktor 007 enantion dros No,
  1962 James Bond, Agent 007 Against Dr. No

  Από τη Ρωσία με αγάπη, James Bond, praktor 007 Apo ti Rosia me agapi - se pagida,
  1962 James Bond, Agent 007 From Russia With Love- In a Trap

  Τζέημς Μποντ, πράκτωρ 007: Εναντίων Χρυσοδάκτυλου, James Bond praktor 007 enantion Hrysodaktylou,
  1964 James Bond, Agent 007: Against the Golden Finger

  Τζέημς Μποντ, πράκτωρ, 007: Επιχείρηση Κεραυνός, Tzéims Bont, práktor, 007: Epicheírisi Keravnós,
  1965 James Bond, Agent 007: Operation Lightning

  Τζέημς Μποντ, πράκτωρ 007: Ζεις μονάχα δυο φορές, Tzéims Bont, práktor 007: Zeis monácha dyo forés,
  1967 James Bond, Agent 007: You Only Live Twice

  Στην υπηρεσία της αυτής μεγαλειότητος James Bond, praktor 007: Stin ypiresia tis A.M.,
  1969 James Bond Agent 007: In the Service of Her Majesty

  Τζέημς Μποντ, πράκτωρ 007: Τα διαμάντια είναι παντοτινά, Tzéims Bont, práktor 007: Ta diamántia eínai pantotiná,
  1971 James Bond Agent 007: Diamonds Are Forever

  9c4ab5e98af5694bd6a439d9ecb73fe273ca9adc.png

  Τζέημς Μποντ, πράκτωρ 007: Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν, Tzéims Bont, práktor 007: Zíse ki áse tous állous na pethánoun,
  1973 James Bond, Agent 007: Live and Let Others Die

  Τζέημς Μποντ, πράκτωρ 007: Ο άνθρωπος με το χρυσό πιστόλι, Tzéims Bont, práktor 007: O ánthropos me to chrysó pistóli,
  1974 James Bond Agent 007: The Man with the Gold Pistol

  Τζέημς Μποντ, πράκτωρ 007: Η κατάσκοπος που με αγάπησε, Tzéims Bont, práktor 007: I katáskopos pou me agápise,
  1977 James Bond, Agent 007: The Spy Who With Me Loved

  Τζέημς Μποντ, πράκτωρ 007: Επιχείρηση Μούνρεϊκερ, Tzéims Bont, práktor 007: Epicheírisi Moúnreïker,
  1979 James Bond, Agent 007: Operation Munreaker

  Τζέημς Μποντ, πράκτωρ 007: Για τα μάτια σου μόνο, Tzéims Bont, práktor 007: Gia ta mátia sou móno,
  1981 James Bond, Agent 007: For Your Eyes Only

  Τζέημς Μποντ, πράκτωρ 007: Επιχείρηση Οκτάπουσι, Tzéims Bont, práktor 007: Epicheírisi Oktápousi,
  1983 James Bond, Agent 007: Operation Octapus

  Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Επιχείρηση Κινούμενος στόχος, Tzéims Bont, práktor 007: Epicheírisi Kinoúmenos stóchos,
  1985 James Bond, Agent 007: Operation Moving Target


  Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη, James Bond, praktor 007: Me to daktylo sti skandali,
  1987 James Bond Agent 007: With the Finger on the Trigger

  Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Προσωπική εκδίκηση, James Bond praktor 007 - Prosopiki ekdikisi,
  1989 James Bond Agent 007: Personal Revenge

  3e255ce9fa777ea58fd06f14a80aa7f2e9afb200.png

  Επιχείρηση Χρυσά Μάτια, Epiheirisi Hrysa Matia,
  1995 Business Golden Eyes

  Το αύριο ποτέ δεν πεθαίνει, To avrio pote den pethainei,
  1997 Tomorrow He Does Not Die

  Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Ο κόσμος δεν είναι αρκετός, James Bond praktor 007 - O kosmos den einai arketos,
  1999 James Bond Agent 007: The World Is Not Enough

  Πέθανε μια άλλη μέρα, Pethane mia alli mera,
  2002 He Died Another Day


  2006 Casino Royal
  2008 Quantum of Solace
  2012 Skyfall
  2015 Spectre
  2021 No Time To Die

 • RichardTheBruceRichardTheBruce I'm motivated by my Duty.
  Posts: 8,489
  Last Greek.
  Τζέιμς Μποντ 007: Καζίνο Ρουαγιάλ, Tzéims Bont 007: Kazíno Rouagiál,
  1967 James Bond 007 - Royal Casino

  [None found]  Ποτέ μην ξαναπείς ποτέ James Bond, praktor 007: Pote min xanapeis pote,
  1983 Never Say Again Never
  f11caf093aa5b2a8fcfe55d8331688903718f7d9.png

 • RichardTheBruceRichardTheBruce I'm motivated by my Duty.
  Posts: 8,489
  Argentina.


  1962 El satánico Dr. No , The Satanic Dr. No
  1963 De Rusia con amor , From Russia With Love
  1964 Dedos de oro , Golden Fingers
  1965 Operación Trueno , Operation Thunder
  1967 Solo se vive dos veces, We Only Live Twice
  1969 Al servicio secreto de su majestad , On Her Majesty's Secret Service
  1971 Los diamantes son eternos , Diamonds Are Eternal

  c4bebb95c1ca09846cb9ce16cc79a9115513a2d9.png

  1973 Vivir y dejar morir , Live and Let Die
  1974 El hombre del revólver de oro , The Man With the Golden Revolver
  1977 La espía que me amó , The Spy Who Loved Me
  1979 Moonraker: Misión espacial , Moonraker: Space Mission
  1981 Sólo para sus ojos , Only For Your Eyes
  1983 Octopussy , Octopussy
  1985 (working title) En La Mira De Los Asesinos , In The Sight Of The Killers

  91b1f8d40e278269bc06a027051b99640cf7e11a.png

  1987 Su nombre es peligro , His name is danger
  1989 Licencia para matar , License to kill

  6fa0b5939d268294980d7df0b094b11081405dea.png

  1995 GoldenEye , GoldenEye
  1997 El mañana nunca muere , The Tomorrow Never Die
  1999 007, el mundo no basta , 007, The World Is Not Enougth
  2002 Otro día para morir , Another day to die

  36b6abd41930b20318933745d6d42560142f0452.png

  2006 Casino Royale , Royal Casino
  2008 007 Quantum of Solace , 007 Quantum of Solace
  2012 007: Operación Skyfall , 007: Operation Skyfall
  2015 007: Spectre , 007: Spectre

  a13e54d286f238cba7a348b623373e0caa091fee.png

  Coming Soon:

  2021 Sin tiempo para morir , No Time To Die

  3937a46e932e791c8d3c19061cafbee0b9ede9d4.png

 • Posts: 4,625
  So I came across a reference for titles used in Hong Kong China and Taiwan.

  Using the opportunity to collect those together for comparison. (Mainland China would be the third rail here.)

  http://bond.web.idv.hk/bond/xview1.php
  http://bond.web.idv.hk/bond/xview2.php
  http://bond.web.idv.hk/bond/xview3.php
  http://bond.web.idv.hk/bond/xview4.php
  http://bond.web.idv.hk/bond/index.php


  Dr. No
  Hong Kong: 鐵金剛勇破神秘島 | Tiě jīngāng yǒng pò shénmì dǎo |
  Iron King Kong broke the mysterious island
  Taiwan: 第七號情報員 | dì qī hào qíngbào yuán | intelligence No. 7
  From Russia With Love
  Hong Kong: 鐵金剛勇破間諜網 | Tiě jīngāng yǒng pò jiàndié wǎng |
  Iron King Kong Breaks the Spy Network
  Taiwan: 第七號情報員續集 | dì qī hào qíngbào yuán xùjí |
  The Seventh Intelligence Officer Sequel
  Goldfinger
  Hong Kong: 鐵金剛大戰金手指 | Tiě jīngāng dàzhàn jīn shǒuzhǐ |
  Iron King Kong vs. Gold Finger
  Taiwan: 金手指 | jīn shǒuzhǐ | Gold finger
  Thunderball
  Hong Kong: 鐵金剛勇戰魔鬼黨 | Tiě jīngāng yǒng zhàn móguǐ dǎng |
  Iron King Kong Fights the Devil's Party
  Taiwan: 霹靂彈 | pīlì dàn |
  Thunderbolt
  You Only Live Twice
  Hong Kong: 鐵金剛勇破火箭嶺 | Tiě jīngāng yǒng pò huǒjiàn lǐng |
  Iron King Kong Breaks Through Rocket Ridge
  Taiwan: 雷霆谷 | léitíng gǔ | Thunder Valley
  On Her Majesty's Secret Service
  Hong Kong: 鐵金剛勇破雪山堡 | Tiě jīngāng yǒng pò xuěshān bǎo |
  Iron King Kong Breaks Through the Snow Mountain Fort
  Taiwan: 女皇密使 | nǚhuáng mìshǐ | Queen's Envoy
  Diamonds are Forever
  Hong Kong: 鐵金剛勇破鑽石黨 | Tiě jīngāng yǒng pò zuànshí dǎng |
  Iron King Kong broke the Diamond Party
  Taiwan: 金剛鑽 | jīngāngzuàn | Diamond

  Live and Let Die
  Hong Kong: 鐵金剛勇破黑魔黨 | Tiě jīngāng yǒng pò hēi mó dǎng |
  Iron King Kong Breaks the Black Devil Party
  Taiwan: 生死關頭 | shēngsǐ guāntóu |
  Life and death
  The Man with the Golden Gun
  Hong Kong: 鐵金剛大戰金槍客 | Tiě jīngāng dàzhàn jīn qiāng kè |
  Iron King Kong vs. Golden Gunner
  Taiwan: 金鎗人 | jīn qiāng rén |
  Golden Gun Man
  The Spy Who Loved Me
  Hong Kong: 鐵金剛勇破海底城 | Tiě jīngāng yǒng pò hǎidǐ chéng |
  Iron King Kong Breaks Through the Underwater City
  Taiwan: 海底城 | hǎidǐ chéng |
  Undersea City
  Moonraker
  Hong Kong: 鐵金剛勇破太空城 | Tiě jīngāng yǒng pò tàikōng chéng |
  Iron King Kong Breaks Through Space City
  Taiwan: 太空城 | tàikōng chéng |
  Space City
  For Yours Eyes Only
  Hong Kong: 鐵金剛勇破海龍幫 | Tiě jīngāng yǒng pò hǎilóng bāng |
  Iron King Kong Breaks Through the Sea Dragon Gang
  Taiwan: 最高機密 | zuìgāo jīmì |
  Top Secret
  Octopussy
  Hong Kong: 鐵金剛勇破爆炸黨 | Tiě jīngāng yǒng pò bàozhà dǎng |
  Iron King Kong Breaks the Bombing Party
  Taiwan: 八爪女 | bā zhuǎ nǚ |
  Octopus
  A View to a Kill
  Hong Kong: 鐵金剛勇戰大狂魔 | Tiě jīngāng yǒng zhàn dà kuáng mó |
  Iron King Kong Fights the Great Demon
  Taiwan: 雷霆殺機 | léitíng shājī |
  Thunder Killing

  The Living Daylights
  Hong Kong: 鐵金剛大戰特務飛龍 | Tiě jīngāng dàzhàn tèwù fēilóng |
  Iron King Kong vs. Special Agent Flying Dragon
  Taiwan: 黎明生機 | shārén zhízhào |
  Life at dawn
  Licence to Kill
  Hong Kong: 鐵金剛勇戰殺人狂魔 | Tiě jīngāng yǒng zhàn shārén kuáng mó |
  Hong Kong: Iron King Kong Fights the Murderers
  Taiwan: 殺人執照 | límíng shēngjī |
  Killing License

  Goldeneye
  Hong Kong: 新鐵金剛之金眼睛 | Xīn tiě jīngāng zhī jīn yǎnjīng |
  Golden Eyes of New Iron King Kong
  Taiwan: 黃金眼 | huángjīnyǎn |
  Golden eye
  Tomorrow Never Dies
  Hong Kong: 新鐵金剛之明日帝國 | Xīn tiě jīngāng zhī míngrì dìguó |
  The Empire of Tomorrow
  Taiwan: 明日帝國 | míngrì dìguó |
  Empire of Tomorrow
  The World is Not Enough
  Hong Kong: 新鐵金剛之黑日危機 | Xīn tiě jīngāng zhī hēi rì wéijī |
  New Iron King Kong's Black Sun Crisis
  Taiwan: 縱橫天下 | zònghéng tiānxià |
  Across the world
  Die Another Day
  Hong Kong: 新鐵金剛之不日殺機 | Hong Kong: Xīn tiě jīngāng zhī bù rì shājī |
  New Iron King Kong's Imminent Murder
  Taiwan: 誰與爭鋒 | shuí yǔ zhēngfēng |
  Who is fighting

  Casino Royale
  Hong Kong: 新鐵金剛智破皇家賭場 | xīn tiě jīngāng zhì pò huángjiā dǔchǎng |
  New Iron King Kong Breaks the Royal Casino
  Taiwan: 007首部曲:皇家夜總會 | 007 shǒubù qǔ: Huángjiā yèzǒnghuì |
  007: The Royal Nightclub
  Quantum of Solace
  Hong Kong: 新鐵金剛之量子殺機 | xīn tiě jīngāng zhī liàngzǐ shājī |
  Quantum Killing of New Iron King Kong
  Taiwan: 007量子危機 | 007 liàngzǐ wéijī |
  007 Quantum Crisis
  Skyfall
  Hong Kong: 新鐵金剛:智破天凶城 | xīn tiě jīngāng: Zhì pò tiān xiōng chéng |
  New Iron King Kong: Wisdom Breaks Through the City
  Taiwan: 007空降危機 | 007 kōngjiàng wéijī |
  007 Airborne Crisis
  Spectre
  Hong Kong: 007:鬼影帝國 | 007: Guǐ yǐng dìguó |
  007: Ghost Empire
  Taiwan: 007惡魔四伏 | 007 èmó sìfú |
  007 The Devil

  Taiwan
  6725cba3d8b4c646a6208515292932839b919e70.png


  Coming Soon: No Time to Die

  Taiwan: 007:生死交戰 | 007: Shēngsǐ jiāozhàn
  007: Life and Death
  Hong Kong: 007:生死有時 | 007: Shēngsǐ yǒu shí
  007: Life and Death Time
  Mainland: 007:无暇赴死 | 007: Wúxiá fù sǐ
  007: No Time To Die
  8148b3b8cbf7ac5a480b97a0f7ce095d6219f87c.png

  Does that mean that in China, James Bond looks like this ?

  s-l400.jpg
 • RichardTheBruceRichardTheBruce I'm motivated by my Duty.
  Posts: 8,489
  I can't confirm that, @Gerard.

  I do expect some folks there were disappointed when they went to see this year's Godzilla vs Kong.

  264.jpg

 • RichardTheBruceRichardTheBruce I'm motivated by my Duty.
  Posts: 8,489
  Brazil. More advertising art under the spoiler tags.

  1962 O Satânico Dr. No, The Satanic Dr. No
  (alternative title) 007 Contra o Satânico Dr. No, 007 Against Satanic Dr. No
  1963 Moscou Contra 007, Moscow Contra 007
  1964 007 Contra Goldfinger , 007 Against Goldfinger
  1965 007 Contra a Chantagem Atômica, 007 Against Atomic Blackmail
  1967 Com 007 Só Se Vive Duas Vezes, With 007 You Only Live Twice
  1969 007 - A Serviço Secreto de Sua Majestade, 007 - On Her Majesty's Secret Service
  (alternative title) 007 - Ao Serviço de Sua Majestade, 007 - At Her Majesty's Service
  1971 007 - Os Diamantes São Eternos, 007 - Diamonds Are Forever
  4ee575e4805060287746c146f47bfb85094968c0.png

  1973 Com 007 Viva e Deixe Morrer, With 007 Live and Let Die
  1974 007 Contra o Homem com a Pistola de Ouro, 007 Against the Man with the Golden Pistol
  1977 007: O Espião que me Amava, 007: The Spy Who Loved Me
  1979 007 Contra o Foguete da Morte, 007 Against the Rocket of Death
  1981 007 - Somente Para Seus Olhos, 007 - For Your Eyes Only
  1983 007 Contra Octopussy, 007 Against Octopussy
  1985 007 - Na Mira dos Assassinos, 007 - The Assassins' Sight
  c6d3d47c71e2d16db60ab67188e74fd1e4741198.png

  1987 007 Marcado para a Morte, 007 Marked for Death
  Brazil (DVD title) 007 - Marcado para Morrer, 007 - Marked to Die
  1989 007 - Permissão para Matar, 007 - Permission to Kill
  5fbfaedb6c5873a34f9b4636d60470d6ff84739a.png

  1995 007 Contra GoldenEye, 007 Against GoldenEye
  1997 007 - O Amanhã Nunca Morre, 007 - Tomorrow Never Dies
  1999 007 - O Mundo Não é o Bastante, 007 - The World Is Not Enough
  2002 007 - Um Novo Dia Para Morrer, 007 - A New Day to Die
  4d923e581d97959152f95926f5662b5debcb510c.png

  2006 007: Cassino Royale, 007 - Casino Royale
  2008 007 - Quantum of Solace, 007 - Quantum of Solace
  2012 007 - Operação Skyfall, 007 - Operation Skyfall
  2015 007 Contra Spectre, 007 Against Spectre
  4a3006664429e330871ab33f2f24b71ae87f838e.png

  Coming Soon:
  2021 Sem Tempo Para Morrer, No Time To Die

  d1527332feca2f769ec830c9791f83e69d69a9ae.png

 • marketto007marketto007 Brazil
  Posts: 3,188
  Nice. Some of the arts above I've created for Brazilian market. :)
 • RichardTheBruceRichardTheBruce I'm motivated by my Duty.
  Posts: 8,489
  Thanks for your feedback @marketto007, I'm always wondering if I made a language or image mistake on these. Some unique items there.

  1968 Casino Royal,
  (alternative title) Cassino Royale, Casino Royale

  dvd-cassino-royale-david-niven-007-1967-original-novo-937211-mlb20503076953_112015-o.jpg

  1984 007 - Nunca Mais Outra Vez, 007 - Never Again

  027894964f21cf7238d86d42713cb1b191c9e26e.png

Sign In or Register to comment.